เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

Glittering like a 'K-Series' star

Glittering like a 'K-Series' star
  • ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, เรียนแต่งหน้าแบบฉบับ K-Style
รหัสสินค้า:
HPPT210007
เดินทางช่วง:
1 ส.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 ( 1วัน )
ราคาเริ่มต้น:
1,289 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
1 ส.ค. 64 - 1 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
4 ส.ค. 64 - 4 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
6 ส.ค. 64 - 6 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
7 ส.ค. 64 - 7 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
8 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
11 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
13 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
14 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
15 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
18 ส.ค. 64 - 18 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
20 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 14 0 0 15
21 ส.ค. 64 - 21 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
22 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
25 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
27 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
28 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
29 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
3 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
5 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
8 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
12 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
15 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
19 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
22 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
29 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
1 ต.ค. 64 - 1 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
3 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
6 ต.ค. 64 - 6 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
13 ต.ค. 64 - 13 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
20 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
22 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
27 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15
31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 1,289 1,289 แสดง - 15 0 0 15

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Glittering like a 'K-Series' star
Glittering like a 'K-Series' star
ราคาเริ่มต้น 1,289
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน