เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

Cooking like a 'K-food' chef

Cooking like a 'K-food' chef
  • ทำอาหารเกาหลี, ถักตัวอักษรเกาหลี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป
รหัสสินค้า:
HPPT210005
เดินทางช่วง:
1 ส.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 ( 1วัน )
ราคาเริ่มต้น:
969 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
1 ส.ค. 64 - 1 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
3 ส.ค. 64 - 3 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
5 ส.ค. 64 - 5 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
7 ส.ค. 64 - 7 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
8 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
10 ส.ค. 64 - 10 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
12 ส.ค. 64 - 12 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
14 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 0 0 0 15
15 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
17 ส.ค. 64 - 17 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 14 0 0 15
19 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
21 ส.ค. 64 - 21 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 0 0 0 15
22 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
24 ส.ค. 64 - 24 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
26 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
28 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 0 0 0 15
29 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
31 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
2 ก.ย. 64 - 2 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
5 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
7 ก.ย. 64 - 7 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
9 ก.ย. 64 - 9 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
12 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
14 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
16 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
19 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
21 ก.ย. 64 - 21 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
23 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
28 ก.ย. 64 - 28 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
30 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
12 ต.ค. 64 - 12 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
19 ต.ค. 64 - 19 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
21 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
26 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15
31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15 0 0 15

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

Cooking like a 'K-food' chef
Cooking like a 'K-food' chef
ราคาเริ่มต้น 969
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน