เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER
รหัสสินค้า:
HPPT200096
เดินทางช่วง:
3 มิ.ย. 63 - 1 ก.ย. 63 ( 5วัน 3คืน )
ราคาเริ่มต้น:
14,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
31 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER
ราคาเริ่มต้น 14,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน