เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A02 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SPRING

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A02 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SPRING
รหัสสินค้า:
HPPT200046
เดินทางช่วง:
11 เม.ย. 63 - 2 มิ.ย. 63 ( 5วัน 3คืน )
ราคาเริ่มต้น:
14,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 21,876 26,876 แสดง - 20 0 0 20
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 21,876 26,876 แสดง - 20 0 0 20
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 21,876 26,876 แสดง - 20 0 0 20
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20 0 0 20
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20 0 0 20
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 16,876 21,876 แสดง - 20 0 0 20
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 16,876 21,876 แสดง - 20 0 0 20
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 17,876 22,876 แสดง - 16 0 0 20
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 17,876 22,876 แสดง - 20 0 0 20
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 18,876 23,876 แสดง - 20 0 0 20
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 18 0 0 20
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20 0 0 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A02 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SPRING
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A02 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SPRING
ราคาเริ่มต้น 14,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน