เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING
รหัสสินค้า:
HPPT190312
เดินทางช่วง:
1 ธ.ค. 62 - 4 มี.ค. 63 ( 5วัน 3คืน )
ราคาเริ่มต้น:
14,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 14,876 19,876 แสดง - 13 0 0 21
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 8 0 0 11
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 8 0 0 11
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 13 0 0 21
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 15 0 0 21
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 17,876 22,876 แสดง - 11 0 0 11
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 17,876 22,876 แสดง - 9 0 0 11
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,876 27,876 แสดง - 8 0 0 21
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 20,876 25,876 แสดง - 8 0 0 11
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 20,876 25,876 แสดง - 11 0 0 11
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 9 0 0 11
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 11 0 0 11

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING
ราคาเริ่มต้น 14,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน