เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER UPDATE 04/04/62

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER     UPDATE 04/04/62
  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)
  • ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต , เมียงดง , ย่านฮงแด , ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
  • เมนูจิมดัก (JIMDAK) , เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ , เมนูโอซัมบุลโกกิ , เมนูปลาย่างเกาหลี
รหัสสินค้า:
HPPT190109
เดินทางช่วง:
24 พ.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 ( 5วัน 3คืน )
ราคาเริ่มต้น:
7,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 7,876 12,876 แสดง - 0 0 0 24
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 9,876 14,876 แสดง - 0 0 0 24
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 8,876 13,876 แสดง - 0 0 0 24
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,876 13,876 แสดง - 1 0 0 24
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 8,876 13,876 แสดง - -3 0 0 24
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 20 0 0 24
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 16 0 0 24
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 22 0 0 24
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 22 0 0 24
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 10,876 15,876 แสดง - 24 0 0 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER     UPDATE 04/04/62
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER UPDATE 04/04/62
ราคาเริ่มต้น 7,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน