เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.

HJT-XW53-V03 HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N

HJT-XW53-V03 HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N
  • วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาน้ำแร่ แช่ออนเซน (-/SET BOX/D) วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B / L / อิสระ) วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ (B / อิสระ/ อิสระ)
  • วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ
  • อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู
  • 3 ดาว
รหัสสินค้า:
HPPT190069
เดินทางช่วง:
4 มิ.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 ( 5วัน 3คืน )
ราคาเริ่มต้น:
17,987 บ.

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 17,987 25,987 แสดง - 0 0 0 40
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 20,999 28,999 แสดง - 0 0 0 0
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 18,999 26,999 แสดง - 13 2 0 34
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 0 0 34
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 18,999 26,999 แสดง - 31 0 0 34
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 0 0 34
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 18,999 26,999 แสดง - 16 0 0 34
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 0 0 34
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 18,999 26,999 แสดง - 0 0 0 34
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 0 0 34
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 0 0 34
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 0 0 34
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 0 0 34
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 0 0 34
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 0 0 34
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 0 0 34
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 0 0 34
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 0 0 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 0 0 34
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 0 0 34
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 0 0 34
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 0 0 0 0
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 0 0 34
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 0 0 34
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 29,999 37,999 แสดง - 34 0 0 34
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 29,999 37,999 แสดง - 34 0 0 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 29,999 37,999 แสดง - 34 0 0 34
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 24,999 32,999 แสดง - 34 0 0 34
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 0 0 34
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 24,999 32,999 แสดง - 34 0 0 34
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 0 0 34
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 0 0 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 0 0 34
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 0 0 34
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 0 0 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 0 0 34

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

HJT-XW53-V03 HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N
HJT-XW53-V03 HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N
ราคาเริ่มต้น 17,987
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน