เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.

ทัวร์ไต้หวัน 14 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด HPPT180183
3 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน...ทองม้วน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด HPPT180175
3 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,999 บ.

ไต้หวัน…ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด HPPT180198
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,999 บ.