เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 41 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

ทัวร์โค๊ด HPPT190282
จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,899 บ.

มหัศจรรย์ Taipei 5D3N By SL

ทัวร์โค๊ด HBITPE02SL
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนดัง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

Happy Taiwan ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน by TG

ทัวร์โค๊ด HGHGQ1TPETG54
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน, ช็อปปิ้งซีเหมินติง, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,999 บ.