เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์ภาคเหนือ 3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ภาคเหนือ HT-TMCEI-BS001-VAN แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ เชียงราย เชียงใหม่ 4วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด HTTMCEIBS001VAN
พระธาตุดอยตุง, พระตาหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, ตลาดท่าขเี้หล็ก, พระเชียงแสนสี่แผ่นดนิ “พระพุทธนวลา้ นตอื้ ”, วัดร่องขนุ่, บ่อน้าพุรอ้นแม่ขะจาน, ดอยสุเทพ
เดินทางช่วง
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,299 บ.