เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.

ทัวร์เกาหลี 44 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ52-A01 HAPPY KOREA SEOUL SKI 5D2N

ทัวร์โค๊ด HPPT180131
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N

ทัวร์โค๊ด HPPT180181
เดินทางช่วง
 Eastar Jet
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N

ทัวร์โค๊ด HPPT180119
เดินทางช่วง
 Jin Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,987 บ.

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-CS01 HAPPY KOREA SNOW FISHING

ทัวร์โค๊ด HPPT180195
เดินทางช่วง
 Eastar Jet
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

ทัวร์เกาหลี HKS-7C53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N

ทัวร์โค๊ด HPPT180166
เดินทางช่วง
 Jeju Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,987 บ.

SEOUL 5D2N

ทัวร์โค๊ด HPPT180083
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
 Thai AirAsia X
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.