เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์เชียงใหม่ 10 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เกาหลี HKS-7C53-CA03 HAPPY KOREA ENJOY SUMMER (บินตรง เชียงใหม่)

ทัวร์โค๊ด HPPT190176
วันแรก สนามบินเชียงใหม่ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – เชียงใหม่ ( B / L / - )
ไก่ตุ๋นโสม หมูย่างเกาหลี
เมียงดง ทงแดทุน ฮงแด
เดินทางช่วง
 Jeju Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,876 บ.