เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

ทัวร์เขมร 8 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

Happy Cambodia เสียมเรียบ

ทัวร์โค๊ด HBREP01FD32
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะองค์เจ๊ก องค์จอม, ปราสาทบายน, ล่องเรือโตนเลสาบ, ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย, ชมโชว์ระบำอัปสรา
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,900 บ.