เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
ซ่อน

HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป

HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป
  • กรุงเทพ – วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-พระบรมมหาราชวัง -วัดพระแก้ว –วัดโพธิ์-วัดอรุณราชวราราม-เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
  • เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
รหัสสินค้า:
HPPT200661
เดินทางช่วง:
19 พ.ย. 63 - 15 พ.ค. 64 ( 1วัน 1คืน )
ราคาเริ่มต้น:
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ รอจ่าย
(Book)
จ่าย
(Paid)
Group Size
19 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9 1 0 9
Sold Out
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
22 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
23 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
1 ม.ค. 64 - 1 ม.ค. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
2 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
12 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
14 เม.ย. 64 - 14 พ.ค. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 999 999 แสดง - 9 0 0 9
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป
HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป
ราคาเริ่มต้น 999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน